Leieregler

Utleie regler

Alle som leier Salteriet, må sette seg inn i gjeldende regler. Disse kan lastes ned i bunnen på denne side.
Når du har mottatt/fått leie et lokale i Salteriet, så må leietaker og en brannansvarlig fylle ut leieskjemaet.
Leie er ikke gjeldende før vi har mottatt dette skjemaet.

Utleieskjema sendes til:
Karmsund Maritime Investment AS
Postboks 484
4291 Kopervik

Til deg som er ungdom

- Hvor gammel må en være for å leie Salteriet?

- Hva hvis det skjer skader?

Alderen for å leie Salteriet er 25 år.

Ved ungdomsarrangement må en ha 1 stk. vakt pr. 25 gjester.

Sett deg grundig inn i leie reglene, i utleieheftet.

Det kreves at den som leier Salteriet setter seg inn i Branninstruks,
og at det er en person som skriver under leiekontrakten som Brannansvarlig.

N.B Ingen arrangementer kan vare lenger enn til kl. 01.30

Undersider (1): Utleiepriser
Ċ
Arne Eide,
3. nov. 2016, 23:43
Ċ
Arne Eide,
3. nov. 2016, 23:43
Ċ
Arne Eide,
3. nov. 2016, 23:44
Comments